fbpx
TƯƠNG LAI
SÁNG TO

ĐANG DIỄN RA

Một chiến dịch nghệ thuật cộng đồng được tạo ra bởi Behaf Studio và Liên hoan Sáng tạo & Thiết kế Việt Nam 2021 dành cho tất cả mọi người diễn ra trên kênh Instagram và trang web https://vfcd.events/to_morrow/

hanoi Chiến dịch VIETNAMESE
CẢ NGÀY
Cuộc thi

Một sân chơi cho sinh viên Việt Nam đến từ mọi lĩnh vực nhằm đánh thức tiềm năng sáng tạo trong giới trẻ và tôn vinh sự đổi mới của ứng dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề marketing trong tình huống thực tế.

hcmc Cuộc thi VIETNAMESE
CẢ NGÀY

TIẾP THEO

LỊCH SỰ KIỆN