fbpx

ĐANG DIỄN RA

Cuộc thi

Một sân chơi cho sinh viên Việt Nam đến từ mọi lĩnh vực nhằm đánh thức tiềm năng sáng tạo trong giới trẻ và tôn vinh sự đổi mới của ứng dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề marketing trong tình huống thực tế.

hcmc Cuộc thi VIETNAMESE
CẢ NGÀY

TIẾP THEO

Triển lãm
Chuỗi Workshop
START ON 6.11 & 13.11.21
Chuỗi Workshop
Workshop