fbpx

SÁNG TẠO

CỘNG ĐỒNG

HAPPENING

Talk

Trong vòng thi cuối cùng này, top 05 sẽ lần lượt thuyết trình, và mỗi lượt thuyết trình gồm tối đa 15 phút trình bày ý tưởng và 15 phút hỏi đáp cùng BGK cuộc thi.

hcmc Văn hóa, Di sản, Nghệ thuật, Thiết kế VIETNAMESE
Ended 2 hours ago

UP NEXT