TRÍ TUỆ & CÔNG NGHỆ

Triển lãm Trí tuệ và Công nghệ thuộc chuỗi sự kiện Liên hoan Thiết kế và Sáng tạo Việt Nam năm 2023, trưng bày các tác phẩm sáng tạo đến từ các nghệ sĩ, thể hiện góc nhìn hiện tại và tương lai về mối quan hệ giữa máy móc và trí óc con người.

Triển lãm: Trí tuệ & Công nghệ

Triển lãm Trí tuệ và Công nghệ thuộc chuỗi sự kiện Liên hoan Thiết kế và Sáng tạo Việt Nam năm 2023, trưng bày các tác phẩm sáng tạo đến từ các nghệ sĩ, thể hiện góc nhìn hiện tại và tương lai về mối quan hệ giữa máy móc và trí óc con người.

Rìa thành phố

Triển lãm các tác phẩm của Simon Richards, Thierry Bernard-Gotteland & Andrew Stiff